Verwachtingsvol je lich opsteken  -adventsproject 2023

 

Op één van de 3 Adventszondagen (3, 10 of 17 dec.) in 2023 een eigen koorconcert geven, met repertoire dat bij de Adventstijd en Kerst past.
Dit concert wordt gegeven in samenwerking met het professionele ensemble Concerto Voci

De ervaring leert dat het Kerst- en Adventsrepertoire langzaam vernieuwt,omdat de agenda van het kerkkoor amper tijd biedt om veel repertoire jaarlijks te kunnen instuderen. Door nu samen te gaan werken met Concerto Voci wordt de ruimte geboden om zingenderwijs kennis te maken met nieuw repertoire. Daarnaast zal de vocale impuls die van deze projectmatige samenwerking uitgaat de kwaliteit van de koorzang en de zangvreugde stimuleren.

Download de flyer