Ondersteun onze activiteiten als donateur

Wat fijn dat u op deze pagina bent beland en overweegt om donateur te worden.

Voor onze activiteiten zijn wij afhankelijk van entree bij concerten, donateurs, (culturele) fondsen en subsidies. Met al deze bijdragen kunnen we mooie en vernieuwende voorstellingen ontwikkelen en uitvoeren. 

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 25, € 50 of € 100 wordt u ‘donateur’, u krijgt dan informatie over onze activiteiten en uitnodigingen voor onze concerten en voorstellingen. 

Een (jaarlijkse) bijdrage: een periodieke gift is aftrekbaar, de voorwaarden kunt u bij de belastingdienst nalezen. Het formulier voor een periodieke schenking vindt u hier bij de belastingdienst. Stichting De Muzenval is een culturele ANBI. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. 

Met het bevestigen van het formulier stemt u er mee in dat het verschuldigde bedrag jaarlijks (in januari) door middel van automatische incasso van uw rekening wordt geïnd. U kunt op ieder moment uw donateurschap opzeggen door het sturen van een email aan onze penningmeester

Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning!